Oana Guramulta Oana Guramulta România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 10 Jan 2019
Angajam Economist Contabil Bucuresti

Angajam Economist Contabil Bucuresti

Candidatul isi va desfasura activitatea in compartimentul financiar-contabil si va acoperi partial sau in totalitate activitatile acestuia.

Se impun cunostinte limba engleza !!!

Sarcini:
Parcurge toti pasii stabiliti prin intermediul fisei de lucru individualizata pe fiecare client
Preia documentele primare de la client pe baza PV de Predare Primire pana la data prevazuta in contractul de colaborare
Analizeaza contabil / fiscal documenete si aplica legislatia in vigoare
Inregistreaza cronologic si sistematic documentele primare in sistemul contabil
Verifica corectitudinea inregistrarilor efectuate
Informeaza clientul cu privire la eventualele neconcordante, deficiente de intocmire, documente lipsa, documente de intocmit, documente de transmis suplimentar
Urmareste primirea completarilor
Verifica corelatiile dintre conturi si intre datele contabile si gestiuni –unde este cazul
Repartizeaza platile efectuate de client la bugetele de stat pe baza fisei de platitor/ dosarului fiscal
Transmite OP cu taxele de plata catre bugerele statului, la termenele agreate de client
Pregateste declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal a fiecarui client si inregistrarea acestora intermenele legale
Scaneaza si arhiveaza electronic declaratiile clientilor
Indosariaza documentele cu care lucreaza si raspunde de arhivarea lor fizica si
electronica
Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica
Pregateste rapoartele financiare (bilant, IS) in vederea depunerii acestora la ANAF
Pregatirea rapoartelor catre management, in functie de specificul fiecarei societati
Zile de intarziere pentru documente de inregistrat-masoara promptitudinea abilitatii clientului de a prezenta documenteleEvalueaza timpul mediu trecut de la depasirea de catre clienti a termenului de prezentare

Rugam sa trimiteti cv-urile dvs.la adresa de email recruitment@eurojobland.ro sau sa ne contactati telefonic la nr.ul 0753383983.