Marius Maria Marius Maria Mureș, RO Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 10 Aug 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Ingrijitor

Sursa externă
Tg.Mures, Mureș, RO
fulltimeCăutaţi locuri de muncă
Angajatori
Reluare
Locurile mele de muncă

Îngrijitor
Banca Naţională a României
-
Mureș
Atribuţiile principale ale postului
efectuează efectuează zilnic curățenie de întreținere și lunar curăţenie generală în toate spaţiile imobilelor agenţiei;
asigură serviciile administrative pentru spaţiile interioare şi exterioare aferente imobilelor agenţiei;
asigură curăţenia în curtea interioară a agenţiei, precum şi curăţarea zăpezii în timpul iernii;
asigură dotarea grupurilor sanitare cu materiale igienico-sanitare;
ridică deşeurile din birouri, grupurile sanitare şi le depozitează în containere separate, pentru valorificare;
asigură întreţinerea şi funcţionarea în condiţii corespunzătoare a echipamentelor electrocasnice din dotarea agenţiei.
Cerințe de ocupare a postului
Studii şi experienţă
studii medii sau generale.
Competenţe comportamentale
orientare către performanță;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională.
Modalitatea de aplicare
Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 16 august 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

chestionar tip: formular editabil ;
scrisoare de intenție;
Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
carte de identitate;
certificat de căsătorie, dacă este cazul;
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:
Recrutarea
Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin probă practică şi interviu;
evaluarea compatibilităţii cu postul, prin interviu.
Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin probă practică va avea loc în data de 23 august 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE
Banca Naţională a României - acum 1 zi
Primeşte actualizări prin e-mail pentru ultimele locuri de muncă - Mureș
Obţineţi aplicaţia de top pentru căutare de locuri de muncă