Romservice Telecomunicatii Romservice Telecomunicatii București, RO Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 21 May 2020
Locuri de muncă, rapid și ușor

Specialist achizitii publice - ofertare

Romservice Telecomunicatii
Telecomunicații
fulltime

DESCRIEREA JOBULUI:

Identificarea, planificarea și monitorizarea oportunităților privitoare la contractele de achiziții, prin menținerea permanentă a legăturii cu SICAP/SEAP și ANAP utilizând canalele specifice;
Identificarea documentației de atribuire de la autoritățile contractante;
Participarea la licitații cu produse și activități;
Întocmirea documentației specifice ținând cont de cerințele publicate în Platforma de Achiziții Publice (SICAP) și după caz, în Monitorul Oficial al României și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE);
Întocmirea documentației cerute prin caietul de sarcini, fișa de date și alte documente în vederea participării la procedurile de achiziții publice și private;
Colaborarea cu toate departamentele / managerii de produs pentru a întocmirea ofertei tehnice și altor documente necesare participării la licitații;
Cercetări de piață privind: nivelul prețurilor, cotațiile bursiere, tarifele practicate în mod curent, pentru aflarea nivelului curent al prețurilor vs nivelul calitativ al produselor / serviciilor / lucrărilor identificate;
Completarea formularelor aferente licitației, întocmirea ofertelor tehnice si financiare, DUAE etc.;
Depunerea documentelor solicitate pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
Solicitarea de clarificări autorităților contractante;
Elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări emise de autoritățile contractante;
Actualizarea bazei de date de licitații;
Gestionarea catalogului de produse postat pe SICAP/SEAP;
Organizarea și arhivarea documentelor aferente activității desfășurate.