Economist Trezorerie

Economist Trezorerie

  • Financiar / Contabil
  • București, RO

CERINȚE:
· Absolvent al unei facultăți cu profil economic;

· Cunoașterea limbii engleze: mediu/avansat;

· Cunoștințe avansate de MS Office ( Excel, #Word); SAP constituie un avantaj;

· Experienta profesionala de minimum 2 ani (Experienta intr-un post similar constituie un avantaj);

· Persoana organizata, atenta la detalii, dornica sa-si dezvolte cariera in domeniul financiar;

· Abilități de organizare, comunicare si planificare;

· Capacitate ridicata de analiza si sinteza;

· Spirit de echipa.

RESPONSABILITĂȚI:

· Verifica si intocmeste necesarul de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei;

· Asigura o gestiune corecta si completa a platilor si numerarului si inregistrarea contabila a documentelor financiar contabile, in conformitate cu cerintele legale, respectand normele contabile, legislatia fiscala si legea contabilitatii;

· Asigura evidenta contabila in SAP a operatiunilor derulate prin conturile bancare (curente; incasari de la terminalele POS) si de trezorerie, pune la dispozitie in timp real, situatia soldurilor acestor conturi;

· Verifica perioada de valabilitate a scrisorilor de garantie acordate de companie. Intocmeste si documenteaza formularul necesar prelungirii valabilitatii/emiterii Scrisorii de garantie acordate de companie in baza contractelor existente sau noi semnate;

· Intocmeste, inregistreaza si verifica registrele de casa centrala in lei si valuta;

· Asigura evidenta contractelor de chirie semnate de companie cu tertii/inregistrarea comenzilor in SAP SD in baza contractelor respective;

· Asigura evidenta, plata si contabilizarea tuturor amenzilor din cadrul companiei;

· Participa la activitatile de audit intern/extern, controale autoritati fiscale;

· Intocmeste rapoarte specifice pentru Grup cu informatii solicitate prin proceduri interne specific;

· Asigura arhivarea lunară a documentației gestionate;

· Indeplineste orice alte sarcini si responsabilitati stabilite de catre superiorul ierarhic.
Participă la discuţie
Guest
fulltime

București, RO

Aptitudini / abilităţi

  • Certified SAP Consultant
  • Excel

Crează-ţi contul