Email *
Confirmă adresa de email *
Prenume şi nume *
Limba preferată *
Aptitudini/Abilităţi
Calificări
Încarcă CV
Trage fişierul aici sau Selectează

Atenţie: Încărcaţi doar documente (doc sau pdf) cu o mărime mai mică de 2M

Scrisoare de intenție
Maintenance technician HVAC
  • HVAC

The task: - construction management - You take care of the professional process of the construction sites on site and are responsible for your team, the procurement of materials, measurements and reports - You are the first point of contact for the builders and will help you if you have any questions. - You coordinate the work with the other trades. - You use your colleagues in such a way that they can be productive according to their strengths. The work: - Professional dismantling of the existing heating system - Deployment (moving out) of the dismantled system with stair caterpillar and Co. - Transfer and installing of the new system (heat pump) - Piping of the new pipes system; - fill the plant; - Water treatment according to VDI 2035; - Insulate the new pipes with Rockwool insulation - Electrical wiring; - Hydraulic balancing of heat distribution (radiators and underfloor heating) - Commissioning of the system: heat pump or air conditioning Your profile: - Completed vocational training as a mechanic in plumbing, heating and air conditioning systems (m/f/d) - Experience as a senior fitter (m/f/d) is desirable; - Independent and solution-oriented way of working, as well as analytical thinking; - Team player; - Class B driver's license; Driving change with fun and joy and not being satisfied with the current situation. Requirements for Applicant: Advanced knowledge: Maintenance, repairs, calculation and planning the use of resources Expert knowledge: heating technology Advanced knowledge of English or German VERMUNDO offers: - Performance-related and punctual payment - 30 days vacation including 3 weeks company vacation in summer - Support with finding accomodation / appartment - Flexible working hours, for example 3 months work and 1 month off - Flextime account - Opportunities for advancement - Profit Sharing - Modern furnished workplace - Digital work with tablet and smartphone - Crisis-proof job - Family, harmonious, positive working atmosphere - A team with WE feeling - Flat hierarchies - Training and further education - Constant optimization of business processes / workflows (no: "we've always done it this way") - Full-time (possibility of, 5 or 6 days week); Tehnician mentenanta pentru instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat, cu focus pe instalatii de incalzire (maistru instalator si inginer termic) Despre Vermundo Air Conditioning Ne extindem afacerea și acum căutăm: Maistru tehnician sanitar, sisteme de incalzire si aer conditionat, focus pe incalzire, punct de lucru pe santier. Alternativ: mecanic instalații sanitare, încălzire și aer condiționat, instalator pentru instalatii de încălzire și tehnician principal în instalații sanitare, încălzire și aer condiționat sau montator senior. Germania trebuie să-și atingă obiectivele climatice. Pentru ca acest lucru să se întâmple, tranziția termică trebuie să reușească. Exact la asta lucrează Vermundo. Deveniți parte din Vermundo și influențați activ schimbările climatice. Responsabilitati: - Managentul construcțiilor - Te ocupi de procesul profesional al șantierelor de pe șantier și ești responsabil pentru echipa ta, achiziția materialelor, măsurători și rapoarte Sunteți primul punct de contact pentru constructori și vă vor ajuta dacă aveți întrebări. - Coordonezi munca cu celelalte meserii. Îți ajuti colegii în așa fel încât să poată fi productivi în funcție de punctele lor forte. Munca: - Demontarea profesionala a sistemului de incalzire existent; - Mutarea sistemului demontat cu scara telescopica si alte aparate/unelte; - Transferul si instalarea noului sistem (pompa de caldura); - Instalarea noului sistem de tevi; - umplerea tevilor noii instalatii; - Tratarea apei conform VDI 2035; - Izolarea țevilor cu izolație Rockwool; - Cablaj electric; - Echilibrarea hidraulică a distribuției căldurii (radiatoare și încălzire prin pardoseală) - Punerea in functiune a sistemului: pompa de caldura sau aer conditionat Profilul tau: - Formare profesionala finalizata ca mecanic de instalatii in domeniul sanitar, instalatii de incalzire si aer conditionat; - Experienta ca montator senior este de dorit; - Mod de lucru independent și orientat spre soluții, precum și gândire analitică; - Spirit de echipă; - Permis de conducere auto categoria B; Sa ai atitudine pozitiva si deschisa fata de schimbare și să nu te limitezi la situația actuală; Cerințe pentru aplicant: Cunoștințe avansate: Întreținere, reparații, calcul și planificare a utilizării resurselor Cunoștințe de specialitate: tehnologie de încălzire Cunoștințe avansate de limba engleză sau germană VERMUNDO oferă: Plata punctuala si legata de performanta 30 de zile vacanta inclusiv 3 saptamani vacanta de companie vara Sprijin in gasirea unui apartament Program de lucru flexibil, de exemplu 3 luni de lucru și 1 lună liberă cont Flextime Oportunități de crestere profesionala Împărțire a profitului Loc de munca amenajat modern Mijloace digitale de lucru: tableta si smartphone Muncă rezistentă la crize Atmosfera de lucru pozitiva, familiala si armonioasa O echipă cu sentimentul NOI Ierarhii plate, pe orizontala Formare și educație continuă Optimizarea constantă a proceselor/fluxurilor de lucru (nu: „am făcut-o mereu așa”) normă întreagă (posibilitate de, 5 sau 6 zile pe săptămână) Vermundo Verwertungsgesellschaft mbH

Crează-ţi contul