Hr Hr România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 12 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureş organizează concurs

#Mure #concurs
Asistent medical comunitar
Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureş
Angajator: Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureş
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Mureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție
Termen expirare: 11 zile
9 aprilie 2019

Afişează tot

Primăria Comunei Sângeorgiu de #Mureş organizează #concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical comunitar – cod COR 325301.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii/superioare în domeniul medical;
experiență de minimum 3 ani în muncă.
constituie avantaj:
experiența în muncă în domeniul sanitar;
să fie persoană din comunitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
09 mai 2019, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei Sângeorgiu de Mureş, str. Petki David nr. 130, Sângeorgiu de Mureş, telefon 0265/318.026, interior 337.

Alfa Work Alfa Work România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 7 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Ajutor Ospătar

#Mure
Alătură-te echipei de profesioniști Continental Forum Tîrgu #Mureș, te așteptăm într-un mediu de lucru motivant, sigur și plăcut!

Poziție: Ajutor Ospătar
Aptitudinile candidatului ideal:

Persoană plăcută, sociabilă și amabilă
Dorință de dezvoltare profesională;
Atitudine pozitivă și orientată către client;
Persoană comunicativă, energică.
Cunoștințele candidatului ideal:

Studii medii, absolvent liceu/școală profesională de specialitate; Afişează tot

Experiență pe poziție similară de cel puțin 3 luni constituie avantaj;
Calificare profesională în domeniu constituie avantaj;
Limba engleză – nivel conversațional.
Descrierea jobului:

Întampină clienții, colaborează cu celelalte departamente ale hotelului pentru asigurarea unei atmosfere calde și primitoare;
Participă în realizarea etapelor de servire: pregătirea și aranjarea bufetului cu inventarul respectiv, transportul veselei, tacâmurilor, paharelor, ambalajelor, debarasarea meselor și menținerea curățeniei acestora având drept scop final satisfacția clientului;
Răspunde de respectarea normelor sanitare.
Oferta noastră:

Tichete de masă proporțional timpului lucrat;
Planuri de dezvoltare profesională și training;
Evenimente interne și teambuildinguri;
Bonusuri anuale și de performanță;
Abonamente medicale personalizate.

Cum trimiți CV:
Dacă te potrivești descrierii de mai sus trimite CV-ul folosind formularul de mai jos (apăsați pe butonul „Aplică acum la acest job“) sau la adresa cariere@continentalhotels.ro – precizează în subiectul mail-ului postul pentru care aplici și numele hotelului.

Alfa Work Alfa Work România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 2 Feb 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Ajutor Ospătar

#Osp #mures
Ajutor #Ospătar
Aptitudinile candidatului ideal:

Persoană plăcută, sociabilă și amabilă
Dorință de dezvoltare profesională;
Atitudine pozitivă și orientată către client;
Persoană comunicativă, energică.
Cunoștințele candidatului ideal:

Studii medii, absolvent liceu/școală profesională de specialitate;
Experiență pe poziție similară de cel puțin 3 luni constituie avantaj;
Calificare profesională în domeniu constituie avantaj; Afişează tot

Limba engleză – nivel conversațional.
Descrierea jobului:

Întampină clienții, colaborează cu celelalte departamente ale hotelului pentru asigurarea unei atmosfere calde și primitoare;
Participă în realizarea etapelor de servire: pregătirea și aranjarea bufetului cu inventarul respectiv, transportul veselei, tacâmurilor, paharelor, ambalajelor, debarasarea meselor și menținerea curățeniei acestora având drept scop final satisfacția clientului;
Răspunde de respectarea normelor sanitare.
Oferta noastră:
#mures
Tichete de masă proporțional timpului lucrat;
Planuri de dezvoltare profesională și training;
Evenimente interne și teambuildinguri;
Bonusuri anuale și de performanță;
Abonamente medicale personalizate.

Cum trimiți CV:
Dacă te potrivești descrierii de mai sus trimite CV-ul folosind formularul de mai jos (apăsați pe butonul „Aplică acum la acest job“) sau la adresa cariere@continentalhotels.ro – precizează în subiectul mail-ului postul pentru care aplici și numele hotelului.

Alfa Work Alfa Work România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 2 Feb 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Ajutor Bucătar

#Buc #Mures
Poziție: Ajutor #Bucătar
Aptitudinile candidatului ideal:

Persoană pasionată de domeniul culinar, dornic/ă să învețe lucruri noi, cu sau fără experiență în domeniu;
Dispus/ă la program de lucru flexibil;
Capacitate de muncă în echipă.
Descrierea jobului:

Efectuarea unei serii de operații preliminare pentru prepararea produselor culinare: decongelarea, curățarea, spălarea, dezosarea, fasonarea, tocarea și porționarea alimentelor utilizate în procesul de preparare; Afişează tot

Realizarea preparatelor reci, calde și deserturi, conform rețetarului standardului companiei pentru mesele tip a’la carte și bufet;
Participarea la recepția mărfii și depozitarea acesteia.
Oferta noastră:#Mures

Tichete de masă proporțional timpului lucrat;
Planuri de dezvoltare profesională și training;
Evenimente interne și teambuildinguri;
Bonusuri anuale și de performanță;
Abonamente medicale personalizate.

Cum trimiți CV:
Dacă te potrivești descrierii de mai sus trimite CV-ul folosind formularul de mai jos (apăsați pe butonul „Aplică acum la acest job“) sau la adresa cariere@continentalhotels.ro – precizează în subiectul mail-ului postul pentru care aplici și numele hotelului.

Alfa Work Alfa Work România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 24 Jan 2019
Economist IA Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş

Economist IA Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş

#T #Mure
Economist IA
Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş
Angajator: Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Mureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Termen expirare: 18 zile
16 ianuarie 2019

Afişează tot

Clubul Sportiv „Mureşul” din Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de economist IA – Compartimentul Financiar și Contabilitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului pentru care se organizează concursul – minimum 9 ani;
activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice constituie avantaj;
bune abilități de comunicare;
disponibilitate la lucru peste program;
cunoștințe bune de operare în softuri specializate de contabilitate și gestiune;
cunoștințe operare PC (Microsoft Office, Excel, Internet Explorer).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 februarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 februarie 2019: proba scrisă;
25 februarie 2019: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv „Mureşul” din #Târgu Mureş, Judeţul #Mureş, telefon 0265/266.512.

Petre Petre România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 17 Jan 2019
Curs programare

Curs programare

#it #curs #Mures #programare #php
Curs programare Tg Mures detalii suplimentare se pot obține prin comentarii la anunt pe site
#it #curs #Mures #programare #php

Afişează mai multe job-uri