Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 25 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Pozitii deschise pentru Romania . FULLY REMOTE !

#automation #devops #java #groovy #engineers #software #testautomation
Pozitii deschise pentru Romania . FULLY REMOTE !

Test Automation Engineer (API) - Java /Groovy skills
DevOps Engineer (AWS)
DevOps Engineer (Security) - AWS similar to DevOps specification with a focus on WAF, API Gateway, Security Groups, NACLs etc.

CV-urile voastre pe bogdan.jeler@amach.co
#automation #devops #java #groovy #engineers #software #testautomation

Marius Maria Marius Maria România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 20 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

 Economist (3 posturi) Administrația Bazinală de Apă Mureș

#Economist
#Economist (3 posturi)
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Târgu Mureș
Angajator: Administrația Bazinală de Apă Mureș – Târgu Mureș
Tip angajator: Instituții regionale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Mureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Termen expirare: 16 zile
15 aprilie 2019

Afişează tot

Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor vacante, după cum urmează:

economist (2 posturi) la Serviciul Contabilitate;
economist la Compartimentul Financiar.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

economist (2 posturi) la Serviciul Contabilitate:
studii superioare de economist;
cunoștințe foarte bune de operare PC: Microsoft Office;
capacitatea de a lucra cu termene stricte;
vechime în activitatea contabilă – minimum 1 an.
economist la Compartimentul Financiar:
studii superioare de economist;
cunoștințe foarte bune de operare PC: Microsoft Office;
capacitatea de a lucra cu termene stricte;
excelente abilități de comunicare;
disponibilitate la program prelungit.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 mai 2019, ora 13:00 (vineri), ora 15.30 (în timpul săptămânii) : data limită pentru depunerea dosarelor;
14 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
21 mai 2019, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Locul unde se desfășoară concursul: sediul A.B.A. Mureș, Târgu Mureș, str. Koteles Samuel nr. 33, telefon 0265/260.289, int. 1440 sau 1460.

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 13 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

BusinessManager hashtag#Singapore

#BusinessManager #Singapore #BusinessManagers #European
#BusinessManager #Singapore
Amaris Consulting - one of 20 brands of Mantu Group, is hiring more Junior and Senior #BusinessManagers to join the team to expand the business in Singapore.

Also open for #European profiles.

Our ideal candidates should have:
✔ Master Degree from Business or Engineering School;
✔ 2 - 4 years in Business Development/ Headhunting or passion for Business Development;
✔ Entrepreneurship and business mindset;
✔ Excellent communication skills;
???? If you have any queries, just feel free to ping me here for further information.
???? I am delighted to received your application at xnguyen@amaris.com

Thank you!

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 11 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Educatoare altfel ???? cu sau fara experienta

#Educatoare
Bucuresti
Detalii
#Educatoare altfel ???? cu sau fara experienta

Clientul nostru reprezinta creatorii primului curriculum STEAM (science, technology, engineering, arts and math) pentru prescolari, in 2014 au fost recunoscuti de Fundatia Lego in primele 10 proiecte educationale din lume. Din 2016 livreaza acest curriculum in propria gradinita in sector 1, langa Bioterra (transport asigurat zilnic de la Piata Victoriei).
Afişează tot

Candidatii admisi sunt inclusi in propriul program de training si mentorat care dureaza pe perioada primilor ani de angajare.
Sunt incurajati sa aplice si cei cu studii conexe si voluntariate in domeniu, care isi doresc o cariera in acest domeniu. Succes!
Salariul se va negocia in functie de experienta si studii 1900 lei – 2800 lei net + trei mese calde/zi + formare profesionala + transport asigurat zilnic de la Piata Victoriei
Profilul candidatului ideal:

Studii de preferat in domeniu sau conex;
Persoana entuziasta, dornica sa invete si sa lucreze cu copiii (grupe de varsta: 2 ani, 3-4 ani; 4-5 ani);
Persoane cu atitudine calda, politicoasa, calma, echilibrata si organizata;
Cunostintele de limba engleza la nivel minim mediu;
Este important sa ai zambetul pe buze, transmitand incredere copiilor;
Cautam o persoane dedicate activitatilor desfasurate.
Descrierea postului:

Se va ocupa de un grup de max. 8 copii;
Va aplica planul de activitate, implicandu-se activ in dezvoltarea si implementarea acestuia;
Supravegheaza copiii pe tot parcursul programului de lucru, chiar si atunci cand acestia dorm;
Să aiba abilitatea de a lucra cu obiective prestabilite și capacitatea de a înțelege “de ce-ul” din spatele activităților educaționale;
Ofera zilnic feedback parintilor fiecarui copil pe email, unde adauga si poze facute pe timpul zilei;
Participa activ la documentarea și implementarea corectă și precisă a planurilor de lecție.
Oferta:

Salariul oferit incepe de la 1900 lei-2400 lei net discutabil, daca nu exista experienta si 2400 lei-2800 lei net negociabil pentru cei cu experienta si studii;
Transport asigurat de la piata Victoriei-Gradinita zilnic;
Gradinita este in sector 1, langa Universitatea Bioterra;
Program full-time, 8 h/zi cu 1 h pauza de masa.
Pentru a aplica, transmiteti cv-ul la# cariera@qlt.ro

Petre Petre România, Cluj Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 6 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

I am urgently looking for a number of Junior and Senior SW Developer

#Embedded #Software #Developer #Cluj
#Embedded #Software #Developer - #Cluj
Are you looking for an opportunity to develop and grow professionally within an exceptional organisation ?
Please get in contact as soon as possible !
I am urgently looking for a number of Junior and Senior SW Developers within Automotive with knowledge of Linux and of C and C++ programming languages.
Please get in contact with me at vincenzo.segnale@v-hr.com or call me at 0044 7769000920.

Marius Maria Marius Maria România, Dâmbovița Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 5 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Filleting worker-Norway

#worker #norway #English
Filleting #worker
For several of our customers in the fish industry on the west coast of #norway we need experienced filleting workers.

Arbeidsoppgaver
Manual filleting of white and red fish
Ønskede kvalifikasjoner
Good practical skills with a knife
Experience from filleting fish poultry or beef
#English and 3Romanian are the general working laguages and is required
Personlige egenskaper
Good teamworking skills
The ability to follow instructions
An awareness of health and safety Afişează tot

You'll also need the ability to concentrate over long periods
Refnr: t401228
Kommune: Bergen (Hordaland)
Stillingstype: Heltid
Vikariat/engasjement
Søknadsfrist: Ikke oppgitt
Tiltredelse: 15.04.2019
Kontaktperson(er)
Bjarte Lerøy
99 41 49 41
bjarte@eterni.no
Eterni Norge AS - avd. Bergen Produksjon

All EU Recruitment All EU Recruitment România, Arad Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 5 Apr 2019
Personal in domeniul HoReCa - Belgia

Personal in domeniul HoReCa - Belgia

#Belgia #Buc #Ajutor #Patiseri #Brutari #Cofetari #Englez #experien
La All EU Recruitment căutăm personal în domeniul HoReCa pentru angajare în #Belgia - Flandra de Vest!
#Bucătari
#Ajutor de bucătar
#Patiseri
#Brutari
#Cofetari

Se cer cunoștințe de limba #Engleză și #experiență relevantă în domeniu.

De asemenea, căutăm și personal pentru spălat vase.

Se oferă:
Contract de muncă înregistrat în Belgia
Cazare (utilitățile incluse, internet gratuit )
Transport intern
Plata salariului la săptămână
Asigurare de sănătate
Bonus la final de an
Concediu de odihnă
Alocație pentru copii în Belgia

CV la bianca.burducea@all-eu-recruitment.com
Detalii la 0788.606.651 (luni - vineri, 9.00 - 17.00)

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 4 Apr 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Oportunitati profesionale pt Juniori - absolventi

#Juniori #Educational
Joburi: Oportunitati profesionale pt #Juniori - absolventi, cu sau fara experienta in domeniul #Educational/Psiho-Pedagogic sau conex.

Din 2016 gradinita livreaza curriculum STEAM ( science, technology, engineering, arts & math) in propria gradinita cu predare alternativa din sector 1, langa Universitatea Bioterra (transport asigurat zilnic de la Piata Victoriei).
Afişează tot

Sunt incurajati sa aplice si cei cu studii conexe si voluntariate in domeniu, care isi doresc o cariera in domeniul psiho-pedagogic alternativ.

Candidatii admisi sunt inclusi in propriul program de training si mentorat care dureaza pe perioada primilor ani de angajare.

Salariul se va negocia in functie de experienta si studii: 1900-2800 lei net + trei mese calde/zi + formare profesionala si transport asigurat.
Contact: cariera@qlt.ro

Hr Hr România, Timișoara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 31 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

I'm looking for a Senior Software Development Engineer

#automotive #C #AUTOSAR #ASPICE #Matlab #Simulink #EmbeddedSystems #Timisoara
I'm looking for a Senior Software Development Engineer in Automotive industry. Location: TIMISOARA

If you are interested or know someone who might be a good fit, please feel free to contact me at: 0799.933.489 / poetar.alexandru@salesconsulting.ro

#automotive, #C, #AUTOSAR, #ASPICE, #Matlab, #Simulink, #EmbeddedSystems, #Timisoara

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 28 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Economist Junior

#youngprofessionals #junioraccountant #accountant #students #newopportunity #economist #financial
Echipa Point Consulting Hr este in cautarea unui nou coleg pentru pozitia de Economist Junior.

Ce vei face mai exact? Vei lucra cu aplicatii software de specialitate, vei invata sa lucrezi cu cash flow si bugete. Nu este necesar sa ai experienta in domeniu, insa este important sa detii cunostinte teoretice de contabilitate si sa stii sa lucrezi cu Excel, macar la un nivel mediu. Noi te vom sprijini si te vom ajuta sa inveti tot ce trebuie.
Afişează tot

Te asigur ca vei avea oportunitatea sa cresti intr-o echipa serioasa, unita si super faina.

Daca esti interesat, te rog sa imi dai un mesaj in privat sau sa imi trimiti un CV pe adresa diana.duta@point-consulting.ro si eu voi reveni in cel mai scurt timp la tine.

#youngprofessionals #junioraccountant #accountant #students #newopportunity #economist #financial

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 27 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Current Openings in Brussels, Belgium

#recruitment #recruiting #itdevelopment #Salesdevelopment #Customersuccessmanager #DurandalandKnockout #Freelancerecruiter #Businessanalyst #Databaseapplicationadministrator #Enterprisearchitect #GISdeveloper #ICTsecuritymanager #Infrastructuresystemengineer #IStester #projectmanager #Qualityassurancemanager #Servicedeskagent #Systemadministrator #Technology #Userdocumentationandtrainingperson #UXUIspecialist #Weboperationsmanager #Applicationdeveloper #Applicationarchitect
Dear Network,
Current Openings in Brussels, Belgium:
• Sales development representative
• Customer success manager
• Durandal and Knockout web developer
• Freelance recruiter Romania for engineers and ITC
• Business analyst
• Database / application administrator
• Enterprise architect
• GIS developer
• ICT security manager
• Infrastructure system engineer
• IS tester
• Project manager
• Quality assurance manager
• Service desk agent
Afişează tot

• System administrator
• Technology expert
• User documentation and training person
• UX /UI specialist
• Web operations manager
• Application developer
• Application architectect

For more details, please contact me or send your CV at iuliana@euroasiarecruiting.com.

#recruitment #recruiting #itdevelopment #Salesdevelopment representative #Customersuccessmanager #DurandalandKnockout
#Freelancerecruiter #Businessanalyst #Databaseapplicationadministrator
#Enterprisearchitect #GISdeveloper #ICTsecuritymanager #Infrastructuresystemengineer #IStester #projectmanager #Qualityassurancemanager #Servicedeskagent #Systemadministrator #Technology expert #Userdocumentationandtrainingperson #UXUIspecialist #Weboperationsmanager #Applicationdeveloper #Applicationarchitect

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 27 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

HR

#passion #entrepreneurship #great #greatjob #inspiration #eventing
Buna,

De cand lucrez in recrutare am cunoscut atat de multi oameni faini si am invatat atat de multe de la ei, incat nu pot sa renunt la acest job :)
A venit momentul sa crestem impreuna noi generatii de Recruiteri :)
Daca vrei sa lucrezi in recrutare sau vrei sa ai o zi intensiva intr-o agentie de HR, te astept cu drag saptamana viitoare.
Confirmarile le astept pe email : alexandra@talentcenter.ro

Multumesc!
O zi magica!

#passion #entrepreneurship #great #greatjob #inspiration #eventing

Hr Hr România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 26 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Angajăm asistentă medicală full-time

#asistent #medical #medici #endodon #implantologie
Dental Arena Clinic iși mărește echipa!
Angajăm #asistentă #medicală full-time.
Dacă vrei să lucrezi într-o clinică modernă, să faci parte dintr-o echipă de #medici tineri, specializați în protetică, #endodonție, #implantologie și chirurgie dento-alveolară, trimite-ne CV-ul pe adresa noastră de e-mail: office@dentalarena.ro.????
Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon : 0265 326 316????‍⚕️

All EU Recruitment All EU Recruitment România, Covasna Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 21 Mar 2019
Montator acoperisuri - Belgia

Montator acoperisuri - Belgia

#Englez
NOU! Companie din Belgia angajează Montator acoperișuri!
Sunt necesare cunoștințe de limba #Engleză și experiență specifică

Se oferă:
Contract de muncă înregistrat în Belgia
Cazare (utilitățile incluse, internet gratuit )
Transport intern
Plata salariului la săptămână
Asigurare de sănătate
Bonus la final de an
Concediu de odihnă
Alocație pentru copii în Belgia

CV la ovidiu.neculaescu@all-eu-recruitment.com
Detalii suplimentare la 0040 749 214 025 (Luni – Vineri inclusiv, 9:00 – 17:00)

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 16 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

I have a new position opened: Data Analyst

#tableau #Python #Spotfire #PowerBI #sql #databasedesign #dataarchitecture #datamodels #etltools #datawarehousing #informatica #datamanagement #solutionarchitecture #dataarchitects #dataquality #modeler #analytics #metadata
Hello,

I have a new position opened: Data Analyst

Required skills:

* Tools: Python, Spotfire, Tableau, Power BI Knowledge of BI and analytics.
* Knowledge of structured data, such as entities, classes, hierarchies, relationships and metadata.
* Knowledge of database management system (DBMS) physical implementation, including tables, joins and SQL querying.
* Ability to combine data from multiple sources when needed for the analysis.
Afişează tot

* Familiarity with the use cases, business purposes and quality of the data.

Languages: English – advanced level, knowledge of French language is an advantage
If you are interested send your resume at eliza.tircici@vauban.ro

#tableau #Python #Spotfire #PowerBI #sql #databasedesign #dataarchitecture #datamodels #etltools #datawarehousing #informatica #datamanagement #solutionarchitecture #dataarchitects #dataquality #modeler #analytics #metadata

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, Cluj Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 15 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

I am currently looking for a mid / senior reliable Software Developer

#Automotive #EmbeddedC #CAN #SPI #ASPICE #Electronics #Python #LIN #Simulink #Targetlink
???? ???? ???? I am currently looking for a mid / senior reliable Software Developer for embedded systems in automotive, to join a multinational team in Cluj Napoca! ???? ???? ????

If you have experience in automotive industry and you want to work in a friendly yet committed environment, eager to develop software for Automotive Lighting Systems, Infotainment, Clusters and Telematics, then we should have a chat ☕️

#Automotive, #EmbeddedC, #CAN, #SPI, #ASPICE, #Electronics, #Python, #LIN, #Simulink, #Targetlink

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 14 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

We have a great opportunity for QA Engineers

#tests #testers #tester #automation #engineers #engineering #testingtools #java #javascript #selenium #testautomation #restapi #testautomationframework #testautomationtools #testdesign #opportunity #opportunities #newjob #newopportunities #newopportunity #inform #nodejs #docker #technology #reactjs #rinftech
Hello! We have a great opportunity for QA Engineers @RINF TECH. You can find out more information here:
#tests #testers #tester #automation #engineers #engineering #testingtools #java #javascript #selenium #testautomation #restapi #testautomationframework #testautomationtools #testdesign #opportunity #opportunities #newjob #newopportunities #newopportunity #inform #nodejs #docker #technology #reactjs #rinftech

Alfa Work Alfa Work România, Ilfov Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 8 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Pozitii deschise pentru Romania . FULLY REMOTE !

#automation #devops #java #groovy #engineers #software #testautomation
Pozitii deschise pentru Romania . FULLY REMOTE !

Automation Engineer (API) - Java /Groovy skills
Automation Engineer (Mobile) - Appium, Groovy, Java
DevOps Engineer (AWS)
DevOps Engineer (Security) - AWS similar to DevOps specification with a focus on WAF, API Gateway, Security Groups, NACLs etc.

CV-urile voastre pe bogdan.jeler@amach.co
#automation #devops #java #groovy #engineers #software #testautomation

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, Brașov Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 6 Mar 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Looking for Senior Backend developer in Berlin

#backenddeveloper #rubyonrails #golang #ruby #terraform #aws #awsecs #circleci #ElasticSearch #DynamoDB #lambda #Metabase #Postgres #Berlinjobs #Europe #russians #ukrainian #bulgarian #softwaredevelopers #nodejsdeveloper #rubydevelopers #relocation #seniordeveloper #jobsearch #jobpostings #jobalert #jobopenings
Looking for Senior Backend developer in Berlin with this stack:
Ruby, Golang, Node.js, Tools: Terraform, AWS, AWS ECS, CircleCi, ElasticSearch, DynamoDB, AWS lambda, Metabase .

Apply to Bushra@staktec.de
#backenddeveloper #rubyonrails #golang #ruby #terraform #aws #awsecs #circleci #ElasticSearch #DynamoDB #lambda #Metabase #Postgres #Berlinjobs #Europe #russians #ukrainian #bulgarian #softwaredevelopers #nodejsdeveloper #rubydevelopers #relocation #seniordeveloper #jobsearch #jobpostings #jobalert #jobopenings

Marian Iordachescu Marian Iordachescu România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 5 Mar 2019
Concurenti emisiune tv in direct

Concurenti emisiune tv in direct

#Job #emisiune #fete #b #Bucure #ATEN #contract #detalii #telefon #NU
#Job part time, flexibil, pentru tineri, 3 ore seara orele 18-21.
Apariții in #emisiune TV Reality LIVE pentru #fete si #băieți care locuiesc in #București (chirie, flotant, permanent, studenti, elevi,etc) vârsta 18-45 ani și care vor participa in emisiune in fața camerelor de filmat ca și concurenți ! #ATENȚIE -NU ESTE PUBLIC SPECTATOR !!!
Program de filmare, seara, luni -vineri orele 18-21 plata 100 ron sau 1500-2000 ron/luna cu #contract. Afişează tot

Inscrieri pe adresa de mail agentiecastingbucuresti@gmail.com cu 2 poze (fără ochelari de soare sau sapcă, pălărie etc) numele complet, vârsta, inălțimea, greutatea si numărul de telefon la care vă putem contacta .
Alte #detalii se vor da doar la #telefon (#NU in privat vă rugăm) +40772271893 Marian Iordachescu

CastingBucuresti Agentie CastingBucuresti Agentie România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 5 Mar 2019
Tineri in emisiune tv in direct

Tineri in emisiune tv in direct

#Job #emisiune #fete #b #Bucure #ATEN #contract #detalii #telefon #NU
#Job part time, flexibil, pentru tineri, 3 ore seara orele 18-21.
Apariții in #emisiune TV Reality LIVE pentru #fete si #băieți care locuiesc in #București (chirie, flotant, permanent, studenti, elevi,etc) vârsta 18-45 ani și care vor participa in emisiune in fața camerelor de filmat ca și concurenți ! #ATENȚIE -NU ESTE PUBLIC SPECTATOR !!!
Program de filmare, seara, luni -vineri orele 18-21 plata 100 ron sau 1500-2000 ron/luna cu #contract. Afişează tot

Inscrieri pe adresa de mail agentiecastingbucuresti@gmail.com cu 2 poze (fără ochelari de soare sau sapcă, pălărie etc) numele complet, vârsta, inălțimea, greutatea si numărul de telefon la care vă putem contacta .
Alte #detalii se vor da doar la #telefon (#NU in privat vă rugăm) +40772271893 Marian Iordachescu

Marian Iordachescu Marian Iordachescu România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 5 Mar 2019
concurenti emisiune tv

concurenti emisiune tv

#Job #emisiune #fete #b #Bucure #ATEN #contract #detalii #telefon #NU
#Job part time, flexibil, pentru tineri, 3 ore seara orele 18-21.
Apariții in #emisiune TV Reality LIVE pentru #fete si #băieți care locuiesc in #București (chirie, flotant, permanent, studenti, elevi,etc) vârsta 18-45 ani și care vor participa in emisiune in fața camerelor de filmat ca și concurenți ! #ATENȚIE -NU ESTE PUBLIC SPECTATOR !!!
Program de filmare, seara, luni -vineri orele 18-21 plata 100 ron sau 1500-2000 ron/luna cu #contract. Afişează tot

Inscrieri pe adresa de mail agentiecastingbucuresti@gmail.com cu 2 poze (fără ochelari de soare sau sapcă, pălărie etc) numele complet, vârsta, inălțimea, greutatea si numărul de telefon la care vă putem contacta .
Alte #detalii se vor da doar la #telefon (#NU in privat vă rugăm) +40772271893 Marian Iordachescu

Petre Petre România, Brașov Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 27 Feb 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Brasov, Romania. Html/Css, Sass (nu este obligatoriu), Jquery, javascript, front-end.

#employment #jobs #jobsearch #recruitment #hiring #careers #job #work #career #resume #business #hr #jobhunt
Brasov, Romania. Html/Css, Sass (nu este obligatoriu), Jquery, javascript, front-end.

Cautam pentru o firma excelenta din Brasov un front-end developer care sa ajute la implementarea de noi functionalitati, customizari si mentenanta a unui proiect dedicat industriei imobiliare de lux din SUA. Persoana va lucra cu colegi cu multa experienta si va avea de facut multe implementari noi.
Afişează tot

Firma este "people oriented" chiar pe bune, cu multe beneficii, program flexibil si multe oportunitati de invatare nu doar din sarcinile zilnice, ci si din numarul extins de traininguri puse la dispozitie.

Detalii si cv-uri la ananaanghel@gmail.com
#employment #jobs #jobsearch #recruitment #hiring #careers #job #work #career #resume #business #hr #jobhunt

Hr Hr România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 13 Feb 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Suntem in cautarea unei colege (a unui coleg)

#Bucuresti #Word #Excel #PowerPoint
Suntem in cautarea unei colege (a unui coleg) care sa coordoneze activitatea administrativa si logistica a biroului nostru din #Bucuresti. Ne dorim ca viitoarea colega/viitorul coleg sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie o persoana cu un nivel ridicat de rigurozitate organizatorica;
- Sa aiba spirit de initiativa si de inovatie;
- Sa aiba abilitati dezvoltate de lucru in echipa, dar si capacitatea de a lucra individual; Afişează tot

- Sa detina cunostinte avansate de Microsoft Office (#Word, #Excel, #PowerPoint);
- Sa cunoasca limba engleza la un nivel avansat (cerinta obligatorie), scris si vorbit;
- Experienta in domeniul# customer care constituie un avantaj;
- Studii medii/superioare.

Responsabilitati principale:

- Dispecerizarea tuturor apelurilor telefonice preluate prin liniile telefonice ale secretariatului;
- Preluarea, inregistrarea si distribuirea corespondentei catre compartimentele implicate.
- Intampinarea si indrumarea vizitatorilor, asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor;
- Asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail;
- Indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat.

Oferta financiara urmeaza a fi discutata in cadrul interviului de angajare.
Contact: cristina.balica@mottmac.com

Petre Petre România, Olt Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 13 Feb 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Are you the Technical Document Management Specialist we are looking for?

#dutch #french #english #documentation #devops #technicaldocumentation
Are you the Technical Document Management Specialist we are looking for?

The (freelance) position is for about 6 months with the possibility to extend. The location is Brussels, Belgium. The preferred languages are Dutch or French next to English.

Project description Afişează tot

In this role you will be working as a technical specialist. The way of working in this department is devops/agile oriented. You will plan, design, deploy and maintain and test critical document management applications. Furthermore in this position you will be focusing as well on scanning and recognition.

Are you interested in this position or do you want to know more? Please PM me or send me a message to jitske.heuseveldt@mbanl.com #dutch #french #english #documentation #devops #technicaldocumentation

Alfa Work Alfa Work România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 4 Feb 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Gabteo HR is currently looking for:

#IT #Helpdesk #Recruiter #ccounts #General #Payroll #Italian #Turkish #French #English
• Billing Agent with French and English (French – B2, English – B1);

• #IT Buyer with German (German – B2/C1);

• IT #Helpdesk with German (German - B2/C1);

• IT Support Manager with German (German - B2/C1);

• #Recruiter with German (German - B2/C1);

• A#ccounts Receivable with German (German – C1);

• #General Ledger with German (German – B2);

• #Payroll with German (German – B2/C1);

• Content Creation Specialist with German (German - B2/C1);
Afişează tot

• Accounts Payable with German (German – B2);

• General Ledger with English (English – C1);

• RTR with #Italian (Italian – C1);

• RTR with #Turkish (Turkish – C1);

• RTR with #French (French – B2/C1);

• Financial Controller with #English (English – B2/C1);

• Finance&Accounting with English (English – B2/C1).

Location: Bucharest.

Full time jobs.

For those interested in any of these positions, we are looking forward to receiving your CVs at office@gabteo.ro

All EU Recruitment All EU Recruitment România, Neamț Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 31 Jan 2019
Ajutor de electrician - Belgia

Ajutor de electrician - Belgia

#englez
Ai o minimă experiență în domeniu și cunoștințe de #engleză la nivel conversațional?

� O companie de renume din Belgia angajează ajutor de electrician !

Se asigură:
- Costul cazării
- Plata asigurării
- Decontul transportului intern

� Prin All EU Recruitment, ai contract de muncă în Belgia și beneficii conform legislației belgiene (holiday money, child benefit, annual bonus, etc).
�NU PERCEPEM COMISION
___________________
Afişează tot

- CV la ovidiu.neculaescu@all-eu-recruitment.com, cu subiect „Electricieni”
- Informații la 0749.214.025 (Luni – Vineri, 9:00 – 17:00)

_________________________

Hai și tu în rândul celor care aleg să evolueze!
Cu prietenie și respect,
Echipa All EU Recruitment

Hr Hr România, București Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 29 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Engineering Manager in Munich

#manage #Python #Ruby #Perl #engineering
You will lead a team of smart engineers on a mission of constant development, enabling them to meet their personal and organizational goals
You evangelize modern engineering practices and empower engineers to make technical decisions: engineering manager != tech lead3. 
You will work with Product Owners and Agile Coaches to create a high-performance team and improve internal and external collaboration4.  Afişează tot

You #manage On-Call rotations and engage with stakeholders supporting the team to provide adequate service SLAs
You ensure you have a team with diverse skill sets in system and software engineering which can tackle any challenges
Come as you are:
You have BS/MS degree in Computer Science or related technical field or equivalent practical experience?
You have experience managing multiple teams or a team of at least 5 engineers?
You have strong engineering experience in either C++, Golang or Java or hands-on experience in Linux and system engineering using #Python, #Ruby or #Perl?
You have been responsible for the availability, resiliency and automation of large-scale customer facing infrastructures and/or applications?
You love supporting other people’s development and at the same time you manage to keep yourself up to date with the latest #engineering trends
And also of course the# Go Developer as well. All roles need english only

Thanks and let me know if you have any questions.
cv on contact@awork.ro

Petre Petre România, Mureș Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 22 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș organizează concurs

#Aeroportul #T #concurs #Electrician
R.A. #Aeroportul Transilvania #Tîrgu Mureș organizează #concurs pentru ocuparea postului de #Electrician de intretinere si reparatii. Nr. posturi: 5

Conditii necesare:
Afişează tot

• Absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializarea de lucrator calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii sau absolventi de scoli tehnice postliceale cu diploma in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii
• Autorizare de electrician cat. I emisa de ANRE valabila
• Permis de conducere cat. B
• Apt efort fizic si psihic;

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

• Scrisoare de intentie
• Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
• Copie Autorizatie de electrician cat. I emisa de ANRE valabila
• Cv (Curriculum Vitae) model UE (Europass)
• Cazier judiciar
• Alte calificari
• Copie C.I. sau BI
• Copie permis conducere cat. B
• Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate

Data limita de inscriere: 04.02.2019 ora 16:00

Mai multe detalii pe pagina de internet:
https://www.aeroportultransilvania.ro/conditii-concurs-electrician-de-intretinere-si-reparatii-cor-741307-

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 19 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Cautam in SIBIU, GRAPHIC DESIGNER

#designer #graphicdesigner #adobeps #adobeillustrator #photoshop #job #opportunity #sibiu #e
Cautam in SIBIU, GRAPHIC DESIGNER cu limba engleza pentru o importanta companie internationala de e-commerce. Se lucreaza in Adobe Illustrator / Photoshop.
Mai multe detalii la flaviu.boerescu@recrutart.ro
#designer #graphicdesigner #adobeps #adobeillustrator #photoshop #job #opportunity #sibiu #e-commerce

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 19 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

engineerjobs

#wearealten #altentechnodivision #engineerjobs
Be our new colleague :)
Send us your resume at: jobs@altenromania.ro

#wearealten #altentechnodivision #engineerjobs

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, Bihor Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 18 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Celestica Oradea is looking for two new colleagues:

#accountability #howto #futurism #analysts #teamplayer #kudos #english #economics #universities #command #graduations #business #finance #communication #personalization #resistance #pressure #activism #positioning
- Junior Buyer
Requirements:
Good command of written and spoken English;
MS Excel; Word

- Accounting Analyst
Requirements:
• Business/ Economic university graduate – Accounting studies represent an advantage;
• 2 years experience in a finance related position;
• Good Computer knowledge at a user level;
• Very Good communication skills;
• Ability to work in a team, but also the ability to develop a personal asigned project;
• Accuracy and detail oriented person; Afişează tot

• Very good organisational skills;
• Good command of written and spoken English;
• Any other foreign language knowledge is an advantage;
• Ability to learn fast and and react pro-actively to unpredictable situations or projects and resistance to work under time pressure;
• Complete understanding of invoice dispute resolution process will be considered an advantage;
• Previous responsibilities in the area of AR regular/month end processes will be considered an advantage.

Send me a PM if interested!

CHANGE YOUR FUTURE WITH CELESTICA! #accountability #howto #futurism #analysts #teamplayer #kudos #english #economics #universities #command #graduations #business #finance #communication #personalization #resistance #pressure #activism #positioning

Hr Hr România, Cluj Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 18 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Recrutez pentu un rol de Deputy Head of Engineering

#Deputy #cluj #Engineering
#Deputy #cluj #Engineering
Hello everyone,

Recrutez pentu un rol de Deputy Head of Engineering pentru o companie in industria aircraft in plina dezvoltare.
Ideal ar fi ca persoana sa aiba experienta atat in zona tehnica pe design & stress engineering, cat si experienta de leadership.

Daca doriti sa aflati mai multe detalii sau cunoasteti pe cineva interesat, let me know. :-)

Mail: oana.somesan@salesconsulting.ro

Multumesc anticipat si un weekend minunat sa aveti!

Petre Petre România, Prahova Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 18 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

CNC Programmer in our Technophar- Cornu, Prahova plant!

#CNC #prahova #engineer
A new career opportunity as CNC Programmer in our Technophar- Cornu, Prahova plant!
If you are a mechanical engineer with experience in CNC Programming and wants more from your career, we are waiting for your cv at HR@technophar.com
#CNC #prahova#engineer

Locuri de munca locale Locuri de munca locale România, Sibiu Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 17 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Recrutez inginer mecanic proiectant pentru client din Sibiu

#sibiu #job #design #engineer
Recrutez inginer mecanic proiectant pentru client din Sibiu#sibiu hashtag#job hashtag#design hashtag#engineer
Recrutez inginer mecanic proiectant pentru client din Sibiu, cunoscator Catia V5 sau Soliworks, experienta proiectare 3D mecanica.
Clientul meu este o companie romano-germana cu experienta de peste 20 de ani in piata de profil.
Astept cu interes CV-urile voastre la adresa hrecruitrom@yahoo.com si revin cu detalii in cel mai scurt timp posibil.

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 13 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Căutăm Automation Engineer Zalau

#recrutare #automation #automatizari #engineer #inginer #automotive #industrial #zalau #angajatordetop #BPIgroupRomania
Căutăm Automation Engineer, pentru fabrica din Zalău a clientului nostru, producător mondial de top din automotive. Specialiștii în automatizări vor aprecia cu siguranță perspectivele de dezvoltare a carierei din această companie. Vezi detalii aici și trimite-ne CV-ul pe adresa clarisa.cosma@bpi-group.com
#recrutare #automation #automatizari #engineer #inginer #automotive #industrial #zalau #angajatordetop #BPIgroupRomania

Hr Hr România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 9 Jan 2019
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Engineering Manager

#aimsinternational #executivesearch #industrial #mechanicalengineering
On behalf of our client, a company active in the Industrial field, we are currently looking for an Engineering Manager. The right candidate should have the successful experience of coordinating a team in a company with similar profile: here will work with a team of 10 people, qualified engineering experts, in order to support and improve the running production (concerning Technology / Quality / Cost / Capacity / 6 Sigma / Kaizen) and prepare new projects to launch successfully according the time Afişează tot study targets.

The factory is located in Iasi, but candidates countrywide are invited to apply, provided they are open to relocation. If you consider this could be your opportunity, please send your resume at magda.manea@aims.ro and you will be contacted for additional information.

All applications are considered strictly confidential.

Only suitable candidates will be contacted.

#aimsinternational #executivesearch #industrial #mechanicalengineering

Petre Petre România, Toată ţara Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 5 Dec 2018
Locuri de muncă, rapid şi uşor

Daca esti interesat si vrei sa lucrezi ca freelancer remote,

#energy
Salutare tuturor,
Ce recrutez acum?!
Developer remote Java & C# pentru un client exceptional ce ofera posibilitatea unor proiecte pe termen lung, 3+ ani. Clientul meu dezvolta servicii in sectorul #energy pe piata din Europa.
Ce cautam la tine? Disponibilitate 8 ore/zi, pentru ca avem proiecte, 5 zile pe saptamana.
Daca esti interesat si vrei sa lucrezi ca freelancer remote, astept CV-ul tau sau un portofoliu la adresa hrecruitrom@yahoo.com si revin cu detalii in cel mai scurt timp posibil.
Succes in toate proiectele voastre

Petrescu M. Iulian Petrescu M. Iulian România, Galați Distribuie pe Facebook Distribuie pe Linkedin 21 Sep 2018
Zugrav OLANDA

Zugrav OLANDA

#Englez #German
La All EU Recruitment căutăm Zugravi pentru Olanda!
Cerințe:
▶ Experiență în domeniu, de preferat în Olanda
▶ Permis de conducere – cat. B
▶ Cunoștințe de #Engleză sau #Germană, nivel conversațional
Se oferă:
✅ Salariu 12 euro net / oră
✅ Cazare și asigurare medicală
⚠ NU PERCEPEM COMISION!
_______________
???? CV la ovidiu.neculaescu@all-eu-recruitment.com
???? Informații la 0749.214.025 (Luni – Vineri, 9:00 – 17:00) Afişează tot

???? SAU lăsați numărul de telefon în mesaj privat pentru a fi sunat
_________________________
Lista ofertelor de muncă în Europa, în domeniul construcțiilor, prin All EU Recruitment:
✅ Grup FB: Oferte munca constructii in UE
✅ Site: http://all-eu-recruitment.com/ro/index.php/blog/
Hai și tu în rândul celor care aleg să evolueze!
Cu prietenie și respect,
Echipa All EU Recruitment

Afişează mai multe job-uri